Đà Nẵng: Khuyến khích giới thiệu việc làm
04/01/2005
Để giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động trong năm 2005, UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ giới thiệu, môi giới việc làm và khuyến khích thành lập các trung tâm thông tin về việc làm.

Đồng thời, xây dựng cơ chế giám sát để ngăn ngừa các hành vi lừa đảo hoặc gây hại cho người lao động, gắn chặt công tác đào tạo nhân lực với việc giải quyết việc làm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Ngoài ra UBND thành phố cũng đầu tư cho công tác dạy nghề, tạo việc làm tại chỗ đi đôi với xuất khẩu lao động...

(Thanhnien)

 


Các tin khác: