Quảng Ngãi: Đào tạo nghề miễn phí cho 900 người
19/02/2005
Năm 2005, Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi mở các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn để đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho gần 4.000 lao động, trong đó đào tạo miễn phí cho hơn 900 người là con em đồng bào các dân tộc thiểu số và diện chính sách.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, trung tâm đã được tỉnh đầu tư hàng tỉ đồng mua thêm nhiều phương tiện dạy học và thực hành.

(TTXVN)

 


Các tin khác: