Đà Nẵng: tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho 80 trẻ em khuyết tật
06/04/2005

Tổ chức Phát triển mối quan tâm thế giới (WCDO) đang mở lớp tập huấn “khởi sự doanh nghiệp cho trẻ em khuyết tật” tại TP Đà Nẵng.

Tham gia lớp tập huấn có 80 trẻ em khuyết tật ở các quận, huyện và 10 doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Nội dung tập huấn nhằm trang bị cho các trẻ em khuyết tật về kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và ý tưởng kinh doanh; hỗ trợ việc làm cho các em đã qua đào tạo nghề.

Đến nay tại TP Đà Nẵng đã có 150 trẻ em khuyết tật được các doanh nghiệp hỗ trợ việc làm.

(TTOL)

 


Các tin khác: