Phần mềm TayNguyenKey dành cho đồng bào dân tộc thiểu số
12/09/2006

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Thông tin tư liệu khoa học, công nghệ thuộc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói VN tại Tây Nguyên vừa hoàn thành phần mềm TayNguyenKey cho máy tính phục vụ việc soạn thảo 6 loại chữ viết của 6 dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên gồm: Êđê, Jarai, Sêđăng, Kơho, M’nông, Bana. 

Theo TTXVN, việc đưa phần mềm TayNguyenKey vào sử dụng sẽ góp phần phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

(NLĐ) 

 


Các tin khác: